render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

OA-07 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła

Terminy naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin: [pobierz]

Wniosek P: [pobierz]

Wniosek D: [pobierz]

Lista załączników P: [pobierz]

Lista załączników D: [pobierz]

Harmonogram rzeczowo-finansowy: [pobierz]

Karta efektu ekologicznego: [pobierz]

Oświadczenie o pomocy publicznej: [pobierz]

Oświadczenie - fotowoltaika: [pobierz]

Instrukcja rozliczania transz: [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu: [pobierz]

Informacje finansowe: [pobierz]

PIT 8C: [pobierz]

Kalkulator: [pobierz]

Rodzaj beneficjenta: Osoby Fizyczne

Dziedziny_2014: Ochrona Atmosfery

Rok: 2017

Sekcje: Strefa Beneficjenta

Status: Program otwarty