render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać dofinansowanie do OZE (pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne)

Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać dofinansowanie do inwestycji służących ochronie środowiska. Wśród przedsięwzięć, które mogą ubiegać się o dotacje są nie tylko wymiana pieców, ale także instalacja kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to ochrona nie tylko zasobów naturalnych naszej planety ale przede wszystkim ochrona powietrza i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń. Dlatego poza finansowym wsparciem dla warszawiaków likwidujących piece i paleniska na paliwa stałe miasto dofinansowuje inwestycje mieszkańców w odnawialne źródła energii.

Również w tym roku można składać wnioski o dotacje. Można otrzymać kwotę do 40 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej, przy czym na:

zakup i montaż kolektorów słonecznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć:        
• 15 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
• 40 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

zakup i montaż pomp ciepła maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł;

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 15 000 zł.

Wnioski można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska, ze strony www.zielona.um.warszawa.pl oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Zachęcamy do przyjście do Biura Ochrony Środowiska i konsultacji wniosku z pracownikami wydziału: pl. S. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404 i 405, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00. Dodatkowo szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76.

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przyjmowane są również wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na likwidacji zbiornika/zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego a także usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest.

Dotacje dostępne od lat
W latach 2007-2016 z programu dotacyjnego skorzystało prawie 5 tysięcy gospodarstw domowych. W tym czasie ponad 12,1 miliona złotych przeznaczono na dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych (4043 dotacje), a ponad 4,7 miliona złotych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (424 dotacje).

Od 2012 roku w stolicy prowadzony jest również program dotacyjny dla mieszkańców, którzy chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dotychczas udzielono na ten cel 434 dotacje na łączną kwotę ponad 6,4 miliona złotych.

Ulotka informacyjna: http://www.um.warszawa.pl/sites/all/files/download_file.php?file=/sites/default/files/attach/aktualnosci/ulotka_oze.pdf