render('@app/views/_partials/header-menu'); ?>

Pompy ciepła CWU POWIETRZE-WODA

Pompa ciepła powietrze-woda do C.W.U. - 200

HotTerm
cena: 8 056,50 zł
cena zawiera podatek VAT

Pompa ciepła powietrze-woda do C.W.U. - 300

HotTerm
cena: 8 241,00 zł
cena zawiera podatek VAT
Pompy ciepła CWU - potrafi wykorzystać powietrze zewnętrzne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Konwersja energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania CWU następuje w parowniku Pompy ciepła CWU. W specjalnie zaprojektowanym parowniku (obecnie największym na polskim rynku) i zoptymalizowanym w laboratorium HOTTERM, producencie pompy ciepła CWU, uzyskiwane są najlepsze współczynniki wydajności w porównaniu do innych urządzeń dostępnych na rynku. W obiegu czynnika chłodniczego darmowa energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia i transportowania do pompy ciepła CWU. Udział energii odnawialnej w sprzyjających warunkach może przekraczać 80%, a pozostałe 20% stanowi energia elektryczna potrzebna do napędu kompresora.
Czynnik chłodniczy – gaz, który krąży w obiegu zamkniętym w pompie ciepła CWU przepływa przez parownik gdzie zostaje podgrzany i ulega odparowaniu. Czynnik chłodniczy ma bardzo niską temperaturę wrzenia dlatego jest w stanie odebrać ciepło nawet do ośrodka, który ma temperaturę niższą niż -20ºC. W parowniku gaz powstający podczas wrzenia jest kierowany do zasilanej elektrycznie sprężarki, w wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta jego temperatura, od 5ºC do ok. 80ºC. Ze sprężarki gaz jest wtłaczany do wymiennika ciepła (skraplacza), gdzie oddaje energię cieplną do systemu grzewczego budynku, po czym ulega schłodzeniu i skrapla się. Ponieważ ciśnienie jest nadal wysokie, czynnik chłodniczy zostaje przetłoczony przez zawór rozprężny, gdzie dochodzi do spadku ciśnienia i gwałtownego schłodzenia. Czynnik chłodniczy zakończył pełny cykl i ponownie jest kierowany do parownika gdzie cały proces powtarza się. Energia cieplna pobierana przez czynnik chłodniczy w skraplaczu jest odbierana przez wodę w systemie grzewczym (czynnik grzewczy), która zostaje podgrzana do 55ºC (temperatura zasilania). Czynnik grzewczy krąży w obiegu zamkniętych i przenosi energię cieplną podgrzanej wody do ogrzewacza c.w.u. i grzejników/ogrzewania podłogowego budynku. Podane temperatury są przykładowe i mogą się różnić w poszczególnych instalacjach i porach roku.